História

Home / Uncategorised / História

1827 – otvorenie novej kaviarne na pravom brehu Dunaja s názvom Au Café

1857 – vlastníkom objektu sa stáva Roth a v roku 1871 hostinský František Pohl Roth

1890 – Anton Apfel zavádza v Au Café okrem kaviarne aj reštauráciu

1896 – Karl von Palugyay pozdvihuje Au Café na úroveň honosnejšej reštaurácie

1919 – novým majiteľom je Otto Kolln, ktorý dáva Au Café noblesu veľkomesta

1927 – v dňoch 31.7.-18.8. sa konajú veľkolepé oslavy. Au Café má 100 rokov

1960 – dlhodobý úpadok objektu zavŕšila asanácia

2003 – 12.septembra bolo Au Café znovu slávnostne otvorené