Au Cafe História

1827 – otvorenie novej kaviarne na pravom brehu Dunaja s názvom Au Café
1857 – vlastníkom objektu sa stáva Roth a v roku 1871 hostinský František Pohl Roth
1890 – Anton Apfel zavádza v Au Café okrem kaviarne aj reštauráciu
1896 – Karl von Palugyay pozdvihuje Au Café na úroveň honosnejšej reštaurácie
1919 – novým majiteľom je Otto Kolln, ktorý dáva Au Café noblesu veľkomesta
1927 – v dňoch 31.7.-18.8. sa konajú veľkolepé oslavy. Au Café má 100 rokov
1960 – dlhodobý úpadok objektu zavŕšila asanácia
2003 – 12.septembra bolo Au Café znovu slávnostne otvorené

Starobylú a patinou voňajúcu záhradnú reštauráciu s kaviarňou Au Café otvorili slávnostne v roku 1827. V parkovom areáli Sadu Janka Kráľa ju začali stavať o rok skôr pod názvom kaviareň Sad.

Najprv Au Café slúžila ako obchod s kávou. V roku 1857 stal majiteľom objektu pán Roth, v roku 1871 prešla pod správu hostinského Františka Pohla. Zásluhou Antona Apfela sa z kaviarne Au Café stala v roku 1890 kaviareň s reštauráciou.

O šesť rokov neskôr, v roku 1896, dostala reštaurácia honosnejšiu úroveň, postaral sa o to Karl von Palugyay. K pôvodnej stavbe pristaval presklené verandy a terasy. V roku 1907 bol Sad Janka Kráľa vrátané Au Café vyhlásený za štátom chránený park. Keď v roku 1919 zariadenie opäť zmenilo majiteľa, získalo vďaka Ottovi Kollnovi noblesu veľkomesta. V roku 1927 mala kaviareň Au Café 100 rokov, od 31. 7 do 18. 8. sa konali pri tejto príležitosti veľkolepé oslavy.

Kaviareň prežívala v tých rokoch zlaté časy. Generácia našich starých rodičov a rodičov mala toto miesto v nesmiernej obľube. Patrilo to k nedeľnému poobediu, nasadnúť na Propeller, odviezť sa na druhú stranu Dunaja a vychádzku zakončiť zákuskom a dobrou kávou v Au Café. Dalo sa tam tancovať, relaxovať a aj sa porozprávať so známymi.

Chátrať začal objekt až v polovici 20. storočia, keď sa zmenila klientela a z podniku sa stalo pohostinstvo, ktoré navštevovalo čoraz menej ľudí. „Kaviareň“ bola zatvorená a neskôr úplné zbúraná. Jej dlhodobý úpadok zakončila asanácia v 1966.

Znovu postavenie slávneho Au Café bolo plánované po roku 1989, keď sa zmenil režim. Napriek tomu, že začiatkom 90. rokov boli postavené základy, výstavba stála kvôli nedostatku finančných prostriedkov. Keď na začiatku milénia stavbu odkúpila rodina Romanovcov, nechali ju dostavať a slávnostne bola reštaurácia s kaviarňou Au Café znovu otvorená 12. septembra 2003.

Zdroj: www.bratislavaden.sk

Táto webová stránka používa cookies, aby vám zaistila ten najlepší zážitok.

Rezervácia Leberfinger